Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

2545 f1c3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadrumkarol drumkarol

Jason Momoa
Jason Momoa for Men’s Health UK October issue (x)
3961 91ca 500
 Pieniny i Baca w robocie
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viadrumkarol drumkarol
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viadrumkarol drumkarol
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viadrumkarol drumkarol
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viadrumkarol drumkarol
1437 0356 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadrumkarol drumkarol
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialili1234 lili1234
8979 2eb6
Reposted fromadaamanth adaamanth vialili1234 lili1234
6151 4dd8
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys vialili1234 lili1234

May 25 2015

2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaMezame Mezame

May 18 2015

6600 528c 500
Reposted fromsoSad soSad viaeffigy effigy
Nie mogę cię zacząć całować, bo to prowadzi do następnej rzeczy, która z kolei prowadzi do następnej rzeczy, i ani się nie obejrzymy, jak skończą nam się wszystkie pierwsze razy. Nie chcesz, żeby to trochę dłużej trwało?
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagicalperson magicalperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl